ResidencyKunstnerresidens

We can host a maximum of 10 artist in residencies during the season (June to August) as well as various workshops, with a maximum of 10 people staying on the island at any given time. Røst AiR works by invitation, but there will be a few spots available for open call and some for guest artists. All artistic and theoretical practices are welcome.

The residency includes a combined living and working space, as well as support of travel expenses. The food is mainly organic and is included in the stay, with one to two communal meals a day. A grant of up to 500€ is given during the stay.

We have a eco-friendly profile and ask people to travel green and stay as long as they can. Artists in residency (and people travelling from abroad) should stay a minimum of one month.
Vi er vertskap for oppimot 10 gjestekunstnere i løpet av sesongen (Juni til August) og organiserer også diverse idéverkstederog samlinger med et maksantall på 10 personer boende på øya til enhver tid. Røst AiR inviterer primært selv kunstnere og andre til residensopphold, men det er også mulig å søke om gjesteopphold i visse perioder. All kunstnerisk og teoretisk praksis ønskes velkommen.

Oppholdet inkluderer bo- og arbeidsrom, samt reisestøtte. Maten som vi kjøper inn er i hovedsak økologisk og inkludert i oppholdet, med et eller to fellesmåltider om dagen. Utover det gis det et stipend på opptil 500€.

Vi har en øko-vennlig profil og ber om at man reiser grønt og oppholder seg hos oss så lenge så mulig. Kunstnere i residens (og de som kommer utenlands fra) har et minimumsopphold på én måned.

How to applyHvordan søke

We mainly work by invitation only, however each year we will consider some applications. We will accept open call proposals each year from September 15 to November 15 for a residency the following year.

PLEASE NOTE : 2018 SEASON IS NOW AT FULL CAPACITY. If you are interested in being considered for a 2018 residency, please send by email the following information about you, in English, with the subject heading Røst AIR Artist Submission, and your name. Thank you!

  1. Full name, place/date of birth and contact details.
  2. Artistic proposal and how your work will relate to our local, environmental context and Røst AiR’s manifesto.
  3. CV.
Vi jobber i hoevdsak med direkte invitasjoner, men vi forsøker å ta i mot søknader på open call mellom 15.september og 15.november hvert år.

MERK: 2018 SESONGEN ER NÅ FULL. Hvis du er interessert i opphold hos oss i 2018, kan du sende e-post til følgende informasjon om deg, på engelsk, med emnet overskriften Røst AIR Artist Submission og navnet ditt. Takk!

  1. Fullt navn, fødested/fødselsdato og kontaktinformasjon.
  2. Kunstnerisk prosjektforslag og informasjon om hvordan ditt arbeid er relatert til vår lokale, miljømessige kontekst og Røst AiRs manifest.
  3. CV.