AboutOm oss

Røst AiR is a non-profit, multi- disciplinary, artist-in-residence and artist-run association. We are based on Skomvær island in the Røst archipelago, Northern Norway/Sápmi, (67°North), a stones throw from Nykan nature reserve, home to one of Northern Europe's largest pelagic seabird colonies.

Our focus and interests include but are not limited to : The ecological transition, geo-politics, diversity, self-sufficiency, race, gender and intersections between ecology, decolonial thought and action, post-colonial feminism and queer theory. Site-specific projects, process- work and interdisciplinary meetings are encouraged. Having said this we would like to underline that we are open to an infinite number of singular or communal expressions of artistic practices.

Røst AiR is working on alternative ways of navigating, creating and being in this world, exploring for instance the post- fossil fuel potential. We are inspired by the coastal Sámi and Northern Norwegian fisherman- farmer tradition and are slowly restoring the old lighthouse vegetable and herb gardens.

Røst AiR is run by the RøstAiR working group: Elin Már Øyen Vister, Jason Rosenberg and Marie Kaada Hovden
Røst AiR er en kunstnerdrevet, tverrfaglig, kunstnerresidens, forening og fellesverksted. Vi holder til på Skomvær Fyrstasjon i Røstskjærgården (67° nord), Nordland/Sápmi, et steinkast unna Nykan naturreservat som er en av Nord-Europas største pelagiske sjøfuglkolonier.

Vårt fokus og våre interessefelt omfatter blant annet kunstnerisk praksis og økologisk omstilling, geopolitikk, mangfold, selvforsyning, etnisitet og kjønn, og møter mellom økologi, decolonization, postkolonial feminisme og queerteori. Det oppfordres til skapning av stedsspesifikk kunst, prosessarbeid og tverrfaglige møter. Med det sagt så vil vi understreke at vi er åpne for et utall andre individuelle eller gruppebaserte kunsteriske uttrykk.

Røst AiR jobber med å finne alternative måter å forflytte oss, skape og være i denne verden på, og utforsker det post- fossile potensialet. Vi er inspirert at den kystsamiske og nordnorske fiskarbonden og tilbakestiller gradvis det gamle fyrhuset og urtehagen.

Røst AiR drives av arbeidsgruppa RøstAiR: Elin Már Øyen Vister, Jason Rosenberg and Marie Kaada Hovden

Press

Images from Røst AiR season # 5 2017

Girls Like Us Issue 10 2017 - Island Life, a diary by Queer Ecologies Network

SeKunstMagasin 04-2016 Drømmen Om Øylivet

Grønn Livslyst i Nordland- 2016- Kunstnerkollektivet

Klassekampen - 17.6.2016- Stemmen fra Havgapet

Image Gallery

Røst AiR is a registered
Norwegian non-profit organization
Org number : 913 708938
Røst AiR is a registered
Norwegian non-profit organization
Org number : 913 708938
Røst AiR is supported by: supporters supporters